پیمایش گستر توس | PGToos
آموزش

برگزاری دوره های حضوری و غیرحضوری کالیبراسیون،بازرسی فنی و ...

پیمایش گستر توس | PGToos
GIS

پیاده سازی و GIS READY نقشه های زیرساخت شهری و صنعتی

پیمایش گستر توس | PGToos
تفسیر

تفسیر فیلم های رادیوگرافی خطوط آب و گاز

پیمایش گستر توس | PGToos
پروژه های نقشه برداری

نقشه برداری زمینی، هوایی، فتوگرامتری، میکروژئودزی

پیمایش گستر توس | PGToos
پروژه های اجرایی HSE

نظارت و کنترل ایمنی، بهداشت و محیط زیست

پیمایش گستر توس | PGToos
پروژه های انرژی و فیلتراسیون

طراحی و ساخت فیلترهای صنعتی

پیمایش گستر توس | PGToos
پروژه های طراحی

برآورد مصرف، طراحی خطوط انتقال و شبکه های تغذیه و توزیع گاز

پیمایش گستر توس | PGToos
پروژه های نظارت

نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های خط انتقال، شبکه های تغذیه و توزیع شهری و صنعتی

پیمایش گستر توس | PGToos
صنایع پایین دستی

طراحی و نظارت پروژه های پالایشگاه و پتروشیمی

آخرین ها از بلاگ

دوره های آموزشی پیمایش گستر توس

لیست دوره های آموزشی فعال پیمایش گستر توس به صورت وبیناری و آنلاین

دوره های به اتمام رسیده

لیست دوره های آموزشی به اتمام رسیده پیمایش گستر توس به صورت وبیناری و آنلاین

ما رسالت خود را ...

در این مجموعه ارائه راهکارهای تخصصی جهت استقبال، اماده سازی و همسو ساختن با محوریت هوشمند سازی صنعتی بر مبنای انقلاب صنعتی چهارم فناوری در صنایع مختلف می دانیم.
گواهی نامه و مجوزات

گواهی نامه های کسب شده در طول دوران فعالیتگواهی نامه نشان استاندارد

گواهی نامه نشان استاندارد

گواهینامه عضویت انجمن مهندسین مشاور

گواهینامه عضویت انجمن مهندسین مشاور

گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

گواهینامه بازرسی از سازمان ملی استاندارد ایران

گواهینامه بازرسی از سازمان ملی استاندارد ایران

تاییدیه مراکز آموزشی همکار از سازمان ملی استاندارد ایران

تاییدیه مراکز آموزشی همکار از سازمان ملی استاندارد ایران

استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015

استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015

استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت HSE برمبنای استاندارد HSE_MS

استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت HSE برمبنای استاندارد HSE_MS

استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 10006:2017

استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 10006:2017

استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت محيط زيست بر مبنای استاندارد ISO 14001:2015

استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت محيط زيست بر مبنای استاندارد ISO 14001:2015

گواهینامه استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001

گواهینامه استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001

گواهی نامه نشان استاندارد

گواهی نامه نشان استاندارد

با شما در کمترین زمان ممکن تماس خواهیم گرفت...

اطلاعات تماس و موضوعی که میخواید درباره آن با ما مشورت کنید، و یا سوالی در خصوص دیگر مسائل دارید با پر کردن فرم زیر شروع کنید. همکاران ما در کمترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت