آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار Arc map

آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار Arc map

Arc map

آموزش های کاربردی و مهارت
کلیدواژه ها
پیمایش گستر توس
99

میزان بازدید

  • 0

    دیدگاه

  • 0

    ثبت نام

0 تومان

سمیه عندلیبیان
سمیه عندلیبیان

کارشناس رسمی استاندارد و مشاور سیستم های کیفیت

اهدا پس از اتمام دوره

گواهینامه های دوره

برای این دوره آموزشی هیچ گواهینامه ای تعریف نشده

دیگر برگزار کننده ها

برگزار کننده

پیمایش گستر توس

آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار Arc map
توضیحات و سرفصل دوره

آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار Arc map

تاریخ برگزاری 9 الی 11 آبان ماه 1400